Prikincident

Prik-, Snij-, Bijt- en Spat –incidenten zijn situaties met verhoogd risico op besmetting. Het is bij zo'n incident wenselijk dat op korte termijn het risico op besmetting objectief wordt vastgesteld door een deskundige zodat snel de benodigde maatregelen kunnen worden genomen.

Met een abonnement op Prikincident kan de werknemer bij een prikincident 7x24h via een directe telefoonlijn de Prikincident helpdesk bellen, waarop de Prikincident deskundige de getroffene geruststelt, het risico weegt en de te nemen maatregelen bepaalt en ingang zet.

Wat is een prikaccident?

Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabongevallen. Bij een prikincident komt meestal iemand in contact met bloed. Maar dit kan ook een andere lichaamsvloeistof zijn van een ander persoon. In Nederland lopen 1 miljoen werknemers de kans op besmetting van een bloed overdraagbare aandoeningen als:

 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • HIV

Daarbij gaat het onder meer om prikaccidenten in Nederland bij:

 • Artsen
 • Verpleegkundigen
 • Schoonmakers
 • Gevangenbewaarders
 • Plantsoenreinigers .
 • Agenten.

Arbo wetgeving

Het is wettelijk verplicht om werknemers te beschermen tegen infectierisico’s. Het afsluiten van een abonnement bij Prikincident is humaan en draagt bij aan het positieve imago van de organisatie. Daarnaast is het een pluspunt bij audits voor het kwaliteitssysteem van geabonneerde organisaties.

De voordelen

24 uur per dag, zeven dagen per week deskundige opvang bij prikaccidenten

Eén centraal meld- en adviespunt

Heldere richtlijnen en uniforme protocollen

Nazorg voor betrokken werknemer(s)

Wat te doen bij een prikaccident?

Probeer prikincidenten zoveel mogelijk te voorkomen. De kans op prikaccidenten in Nederland bestaat desalniettemin altijd. Prikaccidenten geven risico op overdacht van bloed overdraagbare aandoeningen. Ben je toch slachtoffer van een prikaccident? Lees hier welke richtlijnen je direct moet volgen:

 1. Wond goed laten uitbloeden
 2. Spoel de wond met water
 3. Desinfecteer de wond
 4. Neem contact op met Prikincident
 5. Maak intern een melding van het accident

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. De behandeling is afhankelijk van de aard van het accident. Het is belangrijk om snel te handelen, vooral bij kans op overdracht van bloed of andere lichaamsvloeistoffen. Bij contact met besmet bloed kunnen ziekteverwekkers in het bloed komen.

Aanraking met mogelijk besmet bloed is een risicovol contact. Dit geldt ook voor contact met een ander mogelijk besmette lichaamsvloeistof. En geeft kans op ziekteverwekkers als:

Hepatitis B

Ben jij volledig gevaccineerd tegen hepatitis B? Dan heb je waarschijnlijk voldoende antistoffen opgebouwd. En ben je tegen deze infectie beschermd. Is dat niet het geval? Dan verminderen we de kans op besmetting met een behandeling. Deze behandeling bestaat uit immunoglobulinen (speciale antistoffen) of een hepatitis b vaccinatie (actieve vaccinatie).

Hepatitis C

Ben jij in risico volcontact geweest met hepatitis C? Dan is er geen behandeling beschikbaar om besmetting te voorkomen. Er is wel behandeling mogelijk bij de ontwikkeling van een hepatitis C infectie. Het is belangrijk om deze behandeling in een vroeg stadium uit te voeren.

Hiv

Het humaan immunodeficiëntie-virus kan een ernstige afweerstoornis veroorzaken (hiv). Hiv is het virus dat de ziekte aids veroorzaakt. Het risico op besmetting met hiv wordt verkleind met medicatie. De behandeling tegen hiv heet Post Expositie Profylaxe (pep). Lees hieronder meer over het protocol van Prikincident. Dit protocol is in overeenstemming met de landelijke richtlijn prikaccidenten.

Prikaccidentenprotocol

Prikincident is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor deskundige opvang bij prikaccidenten. Lees hieronder meer over het protocol dat wij volgen bij een prikaccident. Richtlijn prikaccidenten:

1. Onmiddellijke actie

Laat na het prikaccident de wond goed uitbloeden en spoel de wond af met water. Desinfecteer vervolgens de wond zo snel mogelijk.

2. Neem direct contact op

Bel direct naar de hulplijn van prikincident. Samen bespreken we de aard van het accident en kijken we naar de kans op overdracht. Een deskundige beoordeeld of er sprake is van geen risico, laag risico of hoog risico. En of er behandeling nodig is. Hierbij is het belangrijk om te vertellen of het gaat om een prik bijt snij of spatincident. Daarnaast is het belangrijk of er zichtbaar bloed aanwezig is.

3. Behandeling in uw buurt

Blijkt behandeling nodig, dan regelt Prikincident de juiste behandeling voor de medewerker. Wij organiseren een medische behandeling op locatie in de buurt. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de eigen huisarts, onder de regie van Prikincident.

4. Registratie en analyse

Prikincident documenteert de casus en analyseert op verzoek de voorgevallen prikincidenten. Hieruit adviseren wij hoe jij deze incidenten voorkomt in de toekomst.

Prikaccident voorkomen

Het beste is om prikaccidenten te voorkomen. Hieronder staan een aantal tips die helpen bij het voorkomen van prikincidenten. Wil jij meer deskundigadvies over hoe jij prikaccidenten kan voorkomen? Bel ons voor meer informatie.

Wel doen

 • Zorg voor veilige naaldensystemen
 • Biedt medewerkers informatie over prikaccidenten
 • Zorg voor interne toezicht op de toepassing van maatregelen
 • Beschikbaar stellen van handschoenen en veiligheidsbrillen
 • Werkplaatsen opgeruimd en netjes houden
 • Gebruikte injectienaalden direct na gebruik verwijderen met een naaldencontainer
 • Naaldencontainers stabiel plaatsen onder handbereik
 • Naaldencontainer naar naald brengen
 • Aanbieden van vaccinaties voor het personeel (hepatitis b vaccinatie en hepatitis c)

Niet doen

 • Naalden na gebruik recappen
 • Gebruikte injectienaalden met de hand van de spuit verwijderen
 • Naalden breken of buigen
 • De maximale vullijn overschrijden
 • Iets terughalen uit een naaldencontainer
 • Met de gebruikte injectienaald naar naaldencontainer lopen
 • Scherpe voorwerpen in los karton afvoeren

Stroomschema prikaccident

Bekijk hieronder het stroomschema met de stappen die worden gevolgd bij een prikaccident. Deze stappen zijn in overeenstemming met de landelijke richtlijn prikaccidenten. Door het volgen van de richtlijn prikaccidenten kunnen we snel prikaccidenten afhandelen.

0900-8222462

info@vaccinatiepunt.nl

Vaccinatiepunt, Haarlem, Tingietersweg 90, 2031 ES, Haarlem

Onderdeel van: