Bedrijfs vaccinatiezorg

Elke werkgever is in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het beschermingsmiddel is in dit geval de behandeling ter bescherming tegen infectieziekten.

De voordelen van Bedrijfsvaccinatie

Vaccinatie tijdens de reguliere spreekuren

Bij grotere groepen vaccinatie op locatie

Vaccinatie tegen Hepatitis A/B, DTP en of Kinkhoest

Facturering rechtstreeks aan de werkgever

Documentatie van de geleverde vaccinatiezorg

Hepatitis A

Besmetting met hepatitis A vindt voornamelijk plaats via besmet water en voedsel, maar het kan ook via besmette voorwerpen en handen. Het hepatitis A virus wordt met de ontlasting uitgescheiden. Mensen die voor hun beroep in aanraking komen met afvalwater zoals rioolwerkers en medewerkers van een afvalwaterzuivering lopen reëel gevaar van besmetting.

Hepatitis B

Het Hepatitis B virus wordt overgedragen door contact met menselijk bloed of andere lichaamsvloeistof, bij bijvoorbeeld prik-, snij-, spat-, bijt- of krab- accidenten in de zorg of schoonmakers en gemeentewerkers die zich prikken aan een gebruikte naald. Maar ook medewerkers van de hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer) lopen risico.

DTP

DTP staat voor difterie, tetanus en polio. Een DTP vaccinatie wordt in de regel genomen om medewerkers te beschermen tegen Tetanus. Bij beroepen met een risico op verontreinigde verwondingen is er risico op tetanus.

Kinkhoest

Kinkhoest kan bij jonge baby’s ernstig verlopen. Heeft u op uw werk direct contact met kinderen tot een half jaar oud? De Gezondheidsraad adviseert dan een vaccinatie tegen kinkhoest om deze kinderen te beschermen tegen kinkhoest.

Vaccinatie tegen kinkhoest voorkomt dat je kinkhoest krijgt. Je kan de ziekte dan ook niet meer overbrengen. Kinkhoest verloopt bij gezonde volwassenen meestal mild. Voor de eigen gezondheid van de werknemers is zo’n vaccinatie dus niet direct nodig, maar wel om de kinderen te beschermen die aan hun professionele zorg zijn toevertrouwd.

0900-8222462

info@vaccinatiepunt.nl

Vaccinatiepunt, Haarlem, Tingietersweg 90, 2031 ES, Haarlem

Onderdeel van: